פתח דבר

פתח דבר 12 המכון לשעבר – עודד עיר-שי, ולמזכירת המכון קרי פרידמן ; למכון לחקר ארץ ישראל ויישובה שביד יצחק בן-צבי, ירושלים, ולמכון לחקר האנטישמיות והגזענות בימינו על שם סטפן רוט באוניברסיטת תל אביב . הקשר עם גופים אלה כולם העניק לי, מעבר תמיכה חומרית, גם מפגש אנושי ושיח אינטלקטואלי מפרה, ותודתי על שזכיתי לקחת בהם חלק . כולם יעמדו על הברכה . הספר זכה לתמיכתם הנדיבה של מרכז קבנר להיסטוריה גרמנית באוניברסיטה העברית בירושלים, ושל מכון ליאו בק ירושלים לתולדות יהודי גרמניה ותרבותם . תודתי נתונה לשני מרכזי המחקר הללו ולעומדים בראשם, עופר אשכנזי ואירנה אווה – בן דוד . תודתי נתונה למרכז זלמן שזר לחלק תולדות העם היהודי, ולעובדיו : מעין אבינרי- רבהון, יחזקאל חובב וטניה שרם, על עבודתם המסורה ועל סיועם הרב בשלבים השונים של הכנת הספר לפרסום . אין ביכולתי להביע את מידת תודתי למשפחתי – לילדי תמר, שחר, נתן ומטר, ולאילת, שאהבתה ומסירותה פרושות על פני ספר זה והרבה מעבר לו . בלעדיה לא היו הדברים מעולם ; ולהורי, צילה ויצחק, על שהִקנו לי את אהבת הלימוד .  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי