א. מחויבות לערכים

200 | והארץ נתן לבני אדם בימינו, נפוצים השינויים והמעברים שאדם עושה — ממקום למקום, מעיר לעיר, מארץ לארץ, ממקום עבודה אחד לאחר וכד' . שינויים אלו נעשים, בדרך כלל, מפני שאדם מעוניין לשפר את מעמדו הכלכלי והחברתי, אולם לעתים קרובות שינויים אלו מתנגשים עם עולם הרוח . לדוגמה, ייתכן שלפני האדם מונחת אפשרות לבחור במשרה חדשה, שתקדם אותו יותר מבחינה חומרית, אולם בחירה במשרה זו תבוא על חשבון האפשרות שלו להשתתף בשיעורי תורה, בתפילה בציבור, ואולי אף תפגע בזמן שהוא יוכל להקדיש לילדיו . לפעמים גם עצם העבודה המוצעת מעוררת בעיה ערכית, כגון עבודה בתחום השיווק, שעלולה להיות מלווה בסטייה מן האמת ; או משרה שקבלתה תפגע במישהו אחר . במצב כזה נבחנת מחויבותו של האדם לערכים שבהם הוא מאמין, ומכאן החשיבות בקביעת סולם עדיפויות ערכי ודבקות בו, גם כשעלול להיות לכך מחיר כלכלי או חברתי . דוגמה להכרעה ערכית כזו אנו מוצאים במשנה הידועה בפרק 'קנין תורה' ( אבות פ"ו מ"י ) : אמר רבי יוסי בן קיסמא : פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום . אמר לי : רבי, מאיזה מקום אתה ? אמרתי לו : מעיר גדולה של ...  אל הספר
תבונות