ב. ערכה של מחויבות מתוך כפייה

בין התתברות ללתויבות | 85 אבל מה שכפה עליהם ההר, שלא יאמרו ישראל : אנחנו קיבלנו התורה מעצמנו, ואם לא היינו רוצים לא היינו מקבלים התורה . ודבר זה לא היה מעלת התורה . . . אין ראוי שתהיה קבלת התורה בבחירת ישראל, רק שהיה הקב"ה מחייב ומכריח אותם לקבל התורה, שאי אפשר זולת זה, שלא יחזור העולם לתוהו ובוהו . תופעת ההתחברות מביאה לכך ששמירת תורה ומצוות איננה נובעת מתוך מחויבות אלא מתוך בחירה חופשית, מתוך הכרה בעליונותם של חיים על פי התורה על פני חיים המנוערים משמירת מצוות . קבלת עול נובעת מתוך רצון לקבל את העול ולא מתוך הכרה שהעול כפוי עלינו . לא מדובר על יחס של בחירה מרצון כלפי כל מצווה ומצווה וכלפי כל הלכה והלכה, אלא על בחירה מרצון ביחס לחיים הדתיים בכללותם, הנעשית מתוך הכרה ברורה שקבלת אורח חיים דתי יש בה יסוד של מחויבות להלכה . יש כאן קבלת מחויבות להלכה כחלק מאורח החיים שאדם בחר בו, מתוך רצון ולא מתוך מחויבות . אין ספק שגישה כזאת לתורה ולמצוות נובעת מן האווירה התרבותית השוררת כיום בעולם . העמדת האינדיבידואליזם הליברלי כיסוד מרכזי בתרבות ימינו והעמדת זכויות הפרט בראש סולם הערכים מביאות לידי ה...  אל הספר
תבונות