ד. ערכו של לימוד גמרא

60 | והארץ נתן לבני אדם התורה נמצאת בשכלו, והוא נמצא בתורה . והנה הלכה זו חכמתו ורצונו של הקב"ה, שעלה ברצונו שתשתייך לראובן כך וכך דרך משל, ושמעון כך וכך, ויהיה הפסק ביניהם כך וכך . זה חלק מרצונו יתברך . ואף אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם, מכל מקום אחר שכך עלה ברצונו וחכמתו של הקב"ה, שאם יטען זה כך וזה כך — יהיה הפסק כך, הרי שאדם יודע ומשיג בשכלו פסק זה של הלכה ערוכה במשנה — הרי זה משיג בשכלו ותופש רצונו וחכמתו של הקב"ה . דברים אלו מבארים כיצד לימוד תורה מביא להשגת חכמתו של הקב"ה ולדבקות בו . אולם מבחינה קיומית, ניתן לעמוד על ערכו של לימוד זה בעזרת המדרש ( שמות רבה פרשה לג ) על הפסוק "וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה" ( שמות כ"ה, ב ) : ויש לך מקח שמי שמכרו נמכר עמו ? אמר הקב"ה לישראל : מכרתי לכם תורתי, כביכול נמכרתי עמה . שנאמר : וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה — יקחו אותי . משל למלך שהיתה לו בת יחידה, בא אחד מן המלכים ונטלה . ביקש לילך לו לארצו וליטול אשתו . אמר לו : בתי שנתתי לך — יחידית היא ; לפרוש הימנה — איני יכול, לומר לך : אל תטלה — איני יכול, לפי שהיא אשתך . אלא זו טובה עשה לי, שכל מקום שאתה...  אל הספר
תבונות