א. עבודת ה' מתוך רצון פנימי

לילוד תורה בויון | 55 והראי"ה קוק הדגישו את היסוד, שבעבודת ה' אנו מבטאים את 1 מן הגמרא בחגיגה למדנו, ש"אינו דומהטבעיותנו ועצמיותנו הפנימית . שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד" . עובד ה' אינו פועל מתוך שגרה . "מאה פעמים" הוא ביטוי של שגרה, והדרישה למאה ואחת פעמים מבטאת פעולה שאדם עושה מחוץ לשגרה, כביטוי של רצון פנימי . על הפסוק "וְאִם מִזְבַּח אֲבָנִים תַּעֲשֶׂה לִּי לֹא תִבְנֶה אֶתְהֶן גָּזִית" ( שמות כ', כא ) , מביא רש"י את דברי המכילתא דרבי ישמעאל : כל אם ואם שבתורה רשות, חוץ משלשה : וְאִם תַּקְרִיב מִנְחַת בִּכּוּרִים ( ויקרא ב', יד ) . . . אִם כֶּסֶף תַּלְוֶה אֶת עַמִּי ( שמות כ"ב, כד ) . . . וְאִם מִזְבַּח אֲבָנִים תַּעֲשֶׂה לִּי . . . 1 . עיין, למשל, שפת אמת לפרשת חוקת תרל"ג : "וכן בכל אדם מישראל יש לו חלק בתורה הקדושה, רק שצריך האדם לקרב עצמו לאור התורה על ידי יראת שמים . כשיתברר להאדם כי כל החיות שבו הוא מהשי"ת ודבוק בנקודה זאת מצא מין את מינו וניער הרשימה והחקיקה שיש בכל איש ישראל חלקו בהתורה" ; אורות הקודש ג, מוסר הקודש סי' צז : "האני הפנימי העצמי, של היחיד ושל הציבור, ...  אל הספר
תבונות