פתיחה

10 | והארץ נתן לבני אדם את הדגש המרכזי שהרב שם על המוסר הטבעי, את הדיון על מקומו של הפן האישי בעבודת ה' ואת ההתייחסות לצורך בכנות ובטבעיות בעמידה לפני הקב"ה . ניתן גם לראות את המשקל המשמעותי שיש, לדעת הרב, למצוות שבין אדם לחברו . הרב הדגיש את חשיבות ההתנהגות בדרך ארץ, שקדמה לתורה, את אחריות האדם לחברה שבה הוא חי ואת הרגישות האנושית הנדרשת ממנו כלפי כל מי שנברא בצלם אלוהים . לאחר פטירתו של מורנו זצ"ל, בכ"ז בתמוז התש"ע, חשנו בחלל הגדול שנוצר ובצימאון של הציבור הרחב להכיר וללמוד את משנתו של הרב, שהרלוונטיות שלה רק הלכה והתחדדה עם הזמן . לאחר שאלפי העותקים של מהדורתו הראשונה אזלו זה מכבר, הוצאנו בשנת תשע"א מהדורה שנייה, שבה הוספנו פסקה אחת שלא הופיעה במהדורה הקודמת, על פי בקשתו של הרב בחודשים האחרונים לחייו . פסקה זו נוספה לפרק 'השֶׁדֶר שמעבר למילים' ומבוססת על דברים שאמר הרב באירוע לציון יום הולדתו השמונים . לדברים אלו הוספנו קטע משיחה של הרב לפרשת ויגש, שסוכמה על ידי מתן גלידאי, המהווה השלמה לעניין הנדון . לרגל מלאות יובל שנים להקמתה של ישיבת 'הר עציון', אנו שמחים להוציא מהדורה חדשה מורח...  אל הספר
תבונות