והארץ נתן לבני אדם

ו ה א ר ץ נ ת ןו ה א ר ץ נ ת ן לבני אדם הרב יהודה עמיטל פרקי הגות וחינוך הוצאת מכללת הרצוג — תבונות הרב יהודה עמיטל והארץ נתן לבני אדם "שְׁמַע בְּנִי מוּסַר אָבִיךָ וְאַל תִּטֹּשׁ תּוֹרַת אִמֶּךָ" ( משלי א', ח ) ספר זה מוקדש לעילוי נשמותיהם של יהושע בן הלל ז"ל לאה דבורה בת יוסף הלוי ז"ל על ידי ילדיהם הלל ושרית סלוירה    Dedicated in loving memory of Linda D . Mitgang z”l and Richard J . Silvera z”l by their children Saritte and Hillel Silvera הרב יהודה עמיטל והארץ נתן לבני אדם פרקי הגות וחינוך עורך : הרב אמנון בזק הוצאת מכללת הרצוג — תבונות ישיבת הר עציון אלון שבות תשע"ח Rabbi Yehuda Amital "And the Earth He Gave to Man" Jewish Values in a Changing World מערכת : הרב אמנון בזק, הרב שלמה ברין, הרב בנימין להמן עימוד : שמעון בן-שחר עיצוב כריכה : זהבה ולדמן מהדורה ראשונה — הדפסה ראשונה : מרחשוון תשס"ה הדפסה שנייה : טבת תשס"ה הדפסה שלישית : אדר תשס"ו הדפסה רביעית : תמוז תשס"ח מהדורה שנייה — הדפסה ראשונה : אדר א' תשע"א הדפסה שנייה : תמוז תשע"ג הדפסה שלישית : כסלו תשע"ו מהדורה שלישית מורחבת...  אל הספר
תבונות