כתיבה ידנית מול הקלדה

360 | הילד בקצה העיפרון | דפנה ילון איור 82 ) , ולאחריו מופעלים המקשים ההולמים בתהליך שהופך לאוטומטי עם עליית המיומנות בהקלדה העיוורת . ההבדלים המרכזיים בין הטכנולוגיות מוצגים בטבלה 2 ( על פי 2016 Mangen, 2016 ; Mangen & Balsvik, ) . טבלה 2 השוואת טכנולוגיות הכתיבה הקלדהכתיבה ידנית לטרליזציה מובהקת בשימוש ביד שימוש בשתי הידיים, ובמצב אידאלי – הדומיננטית בעשר האצבעות למידת המרכיבים הגרפומוטוריים הנחוצים לעיצוב האותיות דורשת קשב רב, על חשבון הריכוז בתוכן ( עד להשלמת ההבניה של תוכניות אוטומטיות ) איתור אותיות מן המוכן במקלדת . למידה מרחבית שבונה “סכמת מקשים“ מוחית במקום התבוננות במקלדת . בלימוד תנועות ההקלדה לכל אות נדרשים פחות דיוק ומובחנות מחייבת הפנמה וקואורדינציה מחייבת יכולות של ארגון מרחבי במציאת המיקום המרחבי במקלדת הראייה מתמקדת בקצה העיפרון שעל הדף . נוצר איחוד של הפעילויות הסנסומוטוריות מבחינת הזמן והמרחב . יש קשר ישיר בין הכתיבה הידנית לפלט אין אחדות בין הראייה לסנסומוטוריקה . בתחילת הלימוד, הראייה נודדת בין שני מרחבים המופרדים גם בזמן – המסך ( המרחב החזותי ) למקלדת ( המרחב המו...  אל הספר
מכון מופ"ת