קראו בכותר - הילד בקצה העיפרון : הכתיבה הידנית כאתגר רב-תחומי