הגישה העוקפת

שער שלישי | פרק 16 : הטיפול בבעיות כתיבה | 355 בכיתות הנמוכות אפשר להגיע לפעמים עם המורים להסכמים על כתיבת תשובות מקוצרות, מענה על חלק מהשאלות בלבד או הכתבת התשובות להורים . מורים פתוחים, ובעיקר כאלה הדוגלים בשיטת החינוך המושתתת על גישת האינטליגנציות המרובות ( גרדנר, 1996 ) , מאפשרים לעיתים לילד המתקשה להכין הרצאה קצרה או להגיש עבודה כסרט, מצגת או מודל במקום בחינה . בכיתות הגבוהות ובאקדמיה, שם נדרש הספק כתיבה גבוה שעות רבות, מוצע להקליט את השיעור, לצלם חומר כתוב בידי עמיתים או לקבל עותק ממי שמקליד בשיעור במחשב נישא, כך שאפשר יהיה להתמקד בתוכני השעור במקום להשקיע קשב וכוחות בבעיות כמו איות וכיווניות הכתיבה . כל ההסדרים הללו יכולים להתקיים ברמה של חוזה בין המורה לילד, שגם יעצים את יחסי האמון ושיתוף הפעולה . דרכים אפשריות לעזרה לילדים עם ליקויי כתיבה בבית הספר : לטפל במיומנויות היסוד בכתיבה : להשקיע בנושאים כמו איות, דקדוק ופיסוק ולהקנות אסטרטגיות לכך . לוותר על כתיבה ידנית ובמקומה לאפשר להקליט או להקליד את התשובות . לעזור באיות למתקשים בכך או להכין "בנק מילים" מותאם להם . לטפל בתהליכי הכ...  אל הספר
מכון מופ"ת