שיטות מכוונות משימה

346 | הילד בקצה העיפרון | דפנה ילון 1999 Tannenbaum, & ) המתמקד בהגברת המודעות ליכולות, למסוגלות, לטעויות ולחסרונות . השיטות מכוונות המשימה עוסקות במגבלות התפקודיות בכתיבה ומבוססות על עקרונות הבקרה והלמידה המוטורית : מתן הוראות – המטפל אומר מה צריך לעשות, מדגים, נותן רמזים לביצוע ודואג ליציבה הנכונה, כדי שתתאפשר פעולה תקינה . שיתוף בידע – לפני הביצוע ובמהלכו מתקיימת שיחה על המשימה ועל אופן ביצועה . המטפל מתאר את הקשיים ומסביר מדוע דרך ביצוע מסוימת עדיפה מאחרות . קודם לעשייה חושבים על האופן שבו יש לפעול, על סיכויי ההצלחה ועל רמת הביצוע הצפויה, וכן על האסטרטגיות ההולמות וסוגי עזרה אחרים . המטפל מברר עם הילד אם הוא מבין את ההנחיה ואם הוא חושב שהוא מסוגל לתרגל וכיצד . בשלב הביצוע המטפל נותן הוראת התחלה, מקצב או תזמון, ולבסוף הוא משקף לילד מה עשה . משוב – בסיום המטלה המטפל מבקש משוב מהילד ונותן אף הוא משוב מפורט ברמת התהליך והתוצר . כך המטופל לומד להשוות בין הערכתו המוקדמת לתוצאות בשטח . מתוך ההישגים והפערים הוא יוכל להגדיר את כוחותיו ואת חולשותיו ולהפיק לקחים . הכללה – הלמידה נעשית בקליניק...  אל הספר
מכון מופ"ת