שיטות ממוקדות תהליך

שער שלישי | פרק 16 : הטיפול בבעיות כתיבה | 343 אינטראקציה של הילד עם הסביבה ( דוידג', 2009 ) . המטפל נוקט פעולות יזומות לתרגול התפקודים הבסיסיים, שהתפתחותם היא מצע הלמידה התקינה . הוא יוצר סביבה עשירה בגירויים חושיים, שתהיה גם משעשעת וגם מאתגרת, וחושף את הילד ל"אתגר הנכון בדיוק" באמצעות הכוונתו לפעילויות משחק שטמונים בהן אתגרים בני - השגה, כך שתמיד יצליח . ההצלחה תוביל להמשך המעורבות והפעילות של הילד ולתגובת הסתגלות, שבה יתווספו לו אסטרטגיות חדשות ויעילות, וכך תתאפשר התקדמות . המטפל עוקב אחר התנהגות הילד בטיפול, ובהתאם לה הוא ממשיך ליצור גרייה חושית שתהלום את הקצב והעניין שלו ( 2005 Schaaf & Miller, ) . קלר מדווחת על יוזמה בית ספרית שבה הפעילו המורות קבוצות של תלמידים מתקשים בכתיבה בהנחיית מרפאה בעיסוק שהתמחתה בטיפול בתכלול חושי . הילדים הוזמנו להשתתף ב"מועדון כתב יד", שהוצג כפריווילגיה בכך שבמפגש הראשון הם בחרו שם ולוגו למועדון ותכננו לעצמם חולצות ייחודיות . המפגשים התקיימו פעמיים בשבוע במשך 30 דקות, ובהן היו רק 5 - 10 דקות של כתיבה . ביתר הזמן נערכו משחקים והפעלות שמטרתם הסופית הייתה...  אל הספר
מכון מופ"ת