עקרונות ההתערבות

שער שלישי | פרק 16 : הטיפול בבעיות כתיבה | 339 הטיפול בכתיבה מתבסס על אבחון . במקצת המקרים האבחון מתבצע כחלק בלתי נפרד מן הטיפול, ובאחרים יש הפרדה בשל הפנָיה למאבחן נוסף או למטפל מדיסציפלינה אחרת, בשל נכונות להשקעה חד - פעמית באבחון פרטי בעקבות המלצות מול חיפוש מענה טיפולי מתוך שיקולים שונים כמו קרבה גאוגרפית, מחיר, סבסוד על ידי קופת החולים ושעות זמינות . ניתן לשפר כתיבה בדרכים שונות ובעזרת דיסציפלינות שונות, בשילוב אקלקטי של שיטות פורמליות ולא פורמליות . פעמים רבות נדרשת עבודה בין - תחומית של כמה מומחים, כמו מרפא בעיסוק ופיזיותרפיסט, אורתופתיסט או פסיכולוג . גם טיפול פיזיותרפי ממוקד בכתיבה הוביל לשיפור באיכות כתב היד ובמהירות הכתיבה בתוך שלושה חודשים ( 1996 Smits - Engelsman, ) . למקצת הילדים גם התרגול בשיעורי השלמה בכתיבה על ידי מורה מתקנת נמצא יעיל . מרפאים בעיסוק משלבים שיטות רב - חושיות וסנסומוטוריות עם שיטות ויזומוטוריות ועם בקרה מוטורית, והתוצאות מצביעות על יעילות השילוב ( 2008 Feder, Racine, & Majnemer, ) . עם זאת, לא נמצא הבדל בין תוצאות טיפול בקבוצות ילדים שעסקו במרכיבי התנוע...  אל הספר
מכון מופ"ת