אבחון תוצר הכתיבה בכתב העברי

שער שלישי | פרק 15 : אבחון בעיות כתיבה | 331 אבחונים לכיתות הנמוכות "אבחון איכות ( א"א ) כתב יד" הוא אבחון מתוקנן בעברית לילדים שלמדו לכתוב באותיות הכתב העברי, שפיתחו המרפאות בעיסוק נירית ארז ושולה פרוש והמתבצע בידי מומחים מתחום זה . האבחון נועד לתלמידי כיתות ב' - ד', אך מאפשר הערכה איכותית גם לילדים גדולים יותר ולילדים עם ליקויי למידה, עם איחור התפתחותי ועם ליקויים נירו - מוסקולריים קלים . הוא אינו מתאים לילדים עם ליקויי ראייה, מוגבלות שכלית התפתחותית או שיתוק מוחי ( ארז ופרוש, 1999 ) . האבחון כולל העתקה של קטע נתון הכתוב במקור באותיות כתב, ובכך מנוטרל הצורך בשינוי האלוגרפים מאותיות דפוס לאותיות כתב . ההעתקה מחייבת מעקב חזותי ותיאום עין - יד . נבדק אם הכתיבה מתרחשת באימפולס אות, מילה או משפט, וכן הארגון בדף . בהמשך, המאבחן מכתיב קטע נתון נוסף . כאן מחויב גם תרגום שמיעתי לאותיות, ובתוצר עלולות לחול יותר שגיאות כתיב . לא נכלל באבחון חלק של כתיבה חופשית, שלגביו קשה ליצור סטנדרטיזציה . הטקסטים נכתבים על דפי מחברת רגילים עם שני ניירות העתקה ביניהם לשם בדיקת העקביות שבלחץ . המאבחן מתעד את ז...  אל הספר
מכון מופ"ת