צכ"ג ככלי לאיתור ילדי גן חובה הנמצאים בסיכון לפתח קשיי כתיבה

310 | הילד בקצה העיפרון | דפנה ילון מבחן ציור כוכבים - גלים ( צייר בעיפרון : כוכבי שמיים מעל גלי ים ) איור 160 טופס מבחן ציור כוכבים - גלים ( גיליון המבחן הוקטן ל - % 50 מגודלו המקורי ) שם או מספר קוד : __________________________ תאריך האבחון : ___________ מין : זכר / נקבה תאריך לידה או גיל : _____ ; ________ ( חודשים ) ; ( שנים ) בתוצרים גרפיים אחרים לא ניכרת מובחנות ברורה בין שלושת תהליכי משנה אלה, שכן כבר בציוריהם החופשיים של בני החמש, מושאי המחקר, הם מתערבבים ומשתלבים זה בזה . כדי לענות על כלל דרישות הצכ"ג, הגלויות והסמויות, נדרשות מן הילד היכולות האלה : הבנת המשימה : הילד חייב לתפוס נכון את המשימה המורכבת המוצבת לו . דימוי והיזכרות : על הילד לבנות ייצוגים מנטליים של כוכבים ושל גלים, לאחסנם בזיכרון לטווח הארוך ולשלוף אותם ביעילות כ"תמונה מנחה" בעת הציור . ביצוע גרפי : התכנים שבדמיון יתממשו לציור, שבו חייבת להיראות הבחנה ברורה בין שני ייצוגים גרפיים : כוכבים כצורות סגורות, מובנות וסטטיות - גלים בקו קשתי, דינמי, פתוח ומתפתל באופן גלי ( גל יחיד או מרובה ) - שער שלישי | פרק 14 : מבחן ס...  אל הספר
מכון מופ"ת