סוגי הדיסגרפיה על פי תוצר הכתיבה

שער שלישי | פרק 12 : סוגי הדיסגרפיה ההתפתחותית | 287 מתח שרירים מוגבר ונוקשות גופנית כללית ( פרק 7 ואיור 77 ) . התנועתיות של הכותב מתאפיינת בשליטת - יתר, וחסרים בה רכיבי שחרור והרפיה הנחוצים לשם התחדשות והתמדה בכתיבה לאורך זמן . כתב היד נוקשה – תולדת המתח העודף שבאחיזת העיפרון ובתנועת הכתיבה ( איור 145 ) . חוסר השחרור התנועתי מתבטא בצמצום של ההתפרשׂות במרחב ובאינטנסיביות יתרה בחלקים המבוצעים . איור 145 ילד בן 11 עם היפרטוניה המאפיינים השכיחים : התנועה מכווצת וחסרת גמישות . בולט היעדרו של ריתמוס גמיש . לחץ הכתיבה חזק מדי אך יש בו תנודתיות חזקה ; מכיוון שאי אפשר להתמיד בלחיצה ממושכת, שרירי היד מתעייפים בפתאומיות ומופיעים פרכוסים . שינויי הכיוון פתאומיים וחריפים, והם יוצרים זוויות לא - תקניות ומחודדות באותיות . האותיות צרות, עד כדי יצירת קווי כיסוי מזדמנים – קו עולה ממש על גבי הקודם לו, כשהם כתובים ברצף וללא ניתוק מכשיר הכתיבה מהנייר . אותיות עגולות ( כמו ס ו - פ בכתב ) הופכות לצורות אליפטיות עומדות, מכווצות וצרות . העריכה דחוסה : השורות צפופות, המילים קרובות מדי, האותיות מתנגשות זו בזו ....  אל הספר
מכון מופ"ת