כימות הקשיים בתהליך הכתיבה

שער שלישי | פרק 12 : סוגי הדיסגרפיה ההתפתחותית | 279 איור 139 סטודנטית עם דיסגרפיה והפרעות קשב – כתיבה על גבי לוח אלקטרוני . הקווים הכהים ( במקור בכחול ) מציינים כתיבה בפועל על גבי המשטח . קווי הקישור הבהירים יותר ( במקור באדום ) הם ה"סיור בתנועה", המתבצע באוויר כרעש רקע מאט ומתיש . המרפאה בעיסוק וחוקרת הכתיבה שרה רוזנבלום ואחרים מצאו, כי הילדים המתקשים אינם מצליחים לבנות את האותיות בשלמותן : הם מפרקים אותן ליותר סגמנטים מחבריהם, וחוזרים בתכיפות על חלקי אות שכבר נכתבו, לצורך תיקונים והשלמות . לפני שינויי הכיוון הנדרשים לעיצוב האות הם מקיימים הפסקות כתיבה תכופות וממושכות . הפסקות אלה משמשות כנראה לתכנון הביצוע של רכיב האות הבא – בחירת גודלו, מהירות התנועה, בניית זווית הכתיבה המתאימה והתארגנות של מנח היד והאצבעות . הן מבטאות את הקושי באוטומטיזציה של המיומנות, והן אכן גדלות בכתיבת שפה זרה, כשדגמי האותיות מוכרים פחות . אף שמהירות הולָכת הקווים עצמם גבוהה, ההפסקות הפתאומיות הללו פוגעות במהירות הכתיבה, ברצף ובשטף הריתמי שלה ( 1993 , . Rosenblum et al ) . בהפסקות הללו יש עומס של עבודה מיותרת,...  אל הספר
מכון מופ"ת