מאפייני כתב היד הדיסגרפי של ילדים

שער שלישי | פרק 12 : סוגי הדיסגרפיה ההתפתחותית | 277 איור 138 ילד בכיתה ב' – התבקש להעתיק באותיות כתב טקסט שנכתב על הלוח בדפוס . אף שהילד קיבל טיפול בכתיבה, כתב היד הוא רב - בעייתי . ניכרים קשיים משמעותיים ברמה הארגונית – קווים מפרידים בין מילים כאסטרטגיית ביניים שנלמדה לשם שמירה על רווח מילים נאות, השארת שולי סיום רחבים מדי ( שורה 4 ) , תנודות גודל ואי - הבנת הפריסה בין אזורי הכתיבה . ניכר גם קושי בתפיסת עקרונות הכתיבה – ערבוב בין אלוגרפים ( ג' ב"גדעון״ מול ב"גן, גרף" שורה 1 ; ע' ב"גדעון" מול ב"עזר" שורה 2 ; ש' ב"שתל שתיל" שורה 2 מול "עשה" שורה 5 ) . הפרעות מתוך רשימה זו פוגעות בתוצר הכתיבה מראשית התפתחותו, והן מתמידות בכתב . איכות הכתב נשארת נמוכה במשך כל שנות בית הספר היסודי . בניגוד לילדים שאינם מתקשים בכתיבה שמתנסים בעיצוב צורות אות מיוחדות וממציאים לעצמם עם הזמן סגנון אישי, למי שמתמודד עם קשיים במכניקת הכתיבה לא נותרים כוחות ומוטיבציה לפיתוח ייחודיות . ההפרעות בארגון הכתוב בדף, בעיקר בדף חלק, מאפיינות כותבים שמתמודדים עם כתיבה באימפולס - אות או אימפולס - מילה ולא הגיעו לאוטומטיזצ...  אל הספר
מכון מופ"ת