דיסגרפיה התפתחותית

266 | הילד בקצה העיפרון | דפנה ילון צרות יותר שמתייחסות רק לליקוי בשפה הכתובה, הקשור במיומנות הכתיבה המכנית ( 1993 Deuel, 1995 ; Hamstra - Bletz & Blöte, ) . מדובר אם כן בליקוי בהפקה ידנית של אותיות ומילים, כלומר ליקוי המתבטא כבר ברמת התת - מילה ( impaired sub - word handwriting ) . דיסגרפיה משתייכת לקבוצת ליקויי השפה שנכללים בה גם דיסלקסיה ( ליקוי קריאה ) , דיסאורתוגרפיה ( ליקוי בכתיב ) ואגרפיה ( אובדן כללי של יכולת הכתיבה ) . דיסגרפיה היא כשל מוגדר בהתפתחות התקינה של כישורי הכתיבה, על רקע של חולשה, עיכוב או הפרעה בתפקוד מוחי אחד או יותר, כשהאינטליגנציה תקינה . הכשל המולד בפעילות המוח אינו יכול להתפרש כחסך נירולוגי מוגדר, כי לא נמצא כל נזק מבני ברקמת המוח ( דוד, 2005 ) . התפקוד המוחי הלקוי מוביל לבעיה נירופסיכולוגית טיפוסית ומובהקת, שבחברה אוריינית נחשבת לליקוי למידה . זיהוי הדיספונקציה אפשרי רק מתוך התסמינים שמתגלים במעקב אחר תהליך הכתיבה בזמן אמת או בתוצר הכתוב : נמצאו קשיים בולטים ומקיפים ברכישת האוטומטיזציה, בהספק ובמאמץ בשעת הכתיבה ; ברמת התוצר נראות הפרעות ניכרות בצורת האותיות ו...  אל הספר
מכון מופ"ת