פרק 11: קשיי כתיבה וליקויי כתיבה – אבחנה מבדלת

איור 129 תלמיד כיתה ח' עם דיסלקסיה ודיסגרפיה קשות . אינו מצליח בכתיבה למרות מיומנות כפיים טובה ויכולת ציור גבוהה . צייר ״קוף הרים ידידותי, לא פוגע בבני אדם״ . הליקוי השפתי שברקע ניכר בשיבוש המילה "פוגע" ( בוגעה ) . התבוננות בעבודתם של תלמידי בית הספר היסודי עשויה לגלות חלק מהמתמודדים עם קשיי כתיבה למיניהם, כמו אחיזת עיפרון מוזרה או מאומצת מדי ; מנח גוף משונה עד שלעיתים הילד כמעט מחליק מהכיסא ; הצבה חריגה של הנייר על השולחן ; תלות חזקה במשוב החזותי ; הגיית המילים תוך כדי כתיבתן ; שרבוב הלשון מתוך הפה ואימוץ של שרירים שאינם רלוונטיים לכתיבה ( אי - הפרדת התנועות ) ; ומחיקות רבות שגורמות לנייר הכתוב להתלכלך, להתקמט ולהיקרע . בעיות כתיבה מגוונות מופיעות אצל ילדים ומבוגרים . כתיבה לא מיומנת יכולה להיות תוצאה של ליקוי למידה או של כל גורם אחר מאלה שיפורטו בהמשך הפרק . המאפיינים המרכזיים בהגדרתה, כולם או חלקם, הם ארגונומיה ביו - מכנית נחותה, תהליך לא יעיל שמדדים שונים שלו חורגים מהנורמה, ואף איכות תוצר פגועה ( Rosenblum et al . , 2006 c ) . לעיתים הקשיים שהתגלו  אל הספר
מכון מופ"ת