עזרי הכתיבה

254 | הילד בקצה העיפרון | דפנה ילון הדף, בד בבד מתעצב ומתארגן גם הרקע . כך נוצרת בדף סביבה אישית וייחודית, המשקפת את תכונותיו של הכותב ( נטיותיו והמזג שלו, משאלותיו וחששותיו, יכולות הארגון שלו או הקשיים בכל אלה ) ואת הסתגלותו החברתית למסגרת הנתונה ( 1931 Pophal, 1965 ; Pulver, ) . גודל, צבע ומרקם המעבר מהציור החופשי בגן הילדים, שמתבצע בדרך כלל על דפים חלקים וגדולים, אל הכתיבה במחברת שורות, יוצר מסגרת התייחסויות חדשה, והילד עלול לפתח התנגדות להגבלה שהוטלה עליו . צמצום ממדי הדף לממדי המחברת הקלסית והשורות המשורטטות על דפיה הופך את המפגש עם הדף לחוויה של צמצום והגבלה, מִסגור והכוונה . אמנם זו מטרתנו בהקניית כתיבה – לעזור לילד להסתגל למסגרות, אבל על רקע החובות והאילוצים שמופעלים עליו עם כניסתו לבית הספר, אין צורך להטיל עליו את מלוא עולה של המטרה הסופית בבת אחת . נוכל בהחלט לחבב עליו את הכתיבה באווירה של יותר חופש, גם על גבי דפים חלקים . שם הוא ייצור לו את הסביבה הבטוחה שלו, בגודל ובתפוסה המתאימים לו . עם זאת, רוב הילדים מסתגלים ומצליחים בכל תנאי, והשימוש בדף עם שורות אינו פוגע ביצירתיות של...  אל הספר
מכון מופ"ת