בחירת היד הכותבת

שער שני | פרק 10 : היבטים ארגונומיים | 229 גבוהות של זריזות ודייקנות, כמו בכתיבה, מתפתחים דפוסי ידיוּת עקביים ביותר ( קורן, 1993 ) . כמעט אצל כל בני האדם ניכרת העדפה בשימוש באחת מידיהם ואיכויות ביצוע טובות יותר בה . משימות שקשורות בקואורדינציה, בדיוק, באומדן נכון של הכוחות הנדרשים ובתזמון מבוצעות טוב יותר ובאופן תדיר בהרבה באחת משתי הידיים, לאו דווקא החזקה, והיא נקראת היד הדומיננטית . חוקרים מצאו שאצל כ - % 90 מהנשים ואצל % 86 מהגברים בכלל האוכלוסייה יד ימין היא היד הדומיננטית ( 2012 Mangen & Valey, ) . היד הלא דומיננטית משמשת בפעולות המורכבות בעיקר כיד עזר . בכתיבה היא מסייעת בשמירה על מנח הנייר ובתפיסת גבולות המסגרת של מרחב הדף . במבנה המוח קיימת הצלבה עצבית בין שני צידיו לצידיות של איברי הגוף האחרים : המיספרת המוח השמאלית שולטת על התפקודים המוטוריים שבצד ימין של הגוף והמיספרת ימין – על התנועות בצידו השמאלי . היד הדומיננטית נקבעת מתוך האסימטריה המוחית של התפקודים האחראים על בקרת התנועה . אצל רוב האנשים שולטת ההמיספרה השמאלית, ולכן מוכתבת אצלם הדומיננטיות של יד ימין . כבר בתצלומי אולט...  אל הספר
מכון מופ"ת