היבטים רגשיים

שער שני | פרק 9 : היבטים חברתיים - רגשיים | 209 איור 99 שלוש פנים לחווה : חווה הלבנה ( למעלה ) היא הדמות השכיחה, עקרת בית שמרנית וצנועה . חווה השחורה ( באמצע ) צצה לעיתים בגיחות פרובוקטיביות ומיניות ובמסעות קניות פזרניים . ג'יין ( למטה ) היא הדמות הילדותית שקדמה לטראומה . הטיפול הפסיכיאטרי התבסס על שִחזורה והעצמתה של ג'יין כדמות המרכזית . 210 | הילד בקצה העיפרון | דפנה ילון כשהאדם אינו נמצא במצבי מתח מופרז או בדלדול כוחות, מתאפשר פורקן ריתמי של המתח השרירי בחיכוך העיפרון בנייר . כוחותיו הגופניים והנפשיים של הכותב מקבלים נראות בתנועתו הזורמת של קו הכתיבה עצמו : הקווים בטוחים והמתח בהם גמיש – לא נוקשה ולא רפה מדי . בין הקווים היורדים והעולים חלים לסירוגין שינויים ריתמיים ומדורגים בלחיצה ובעובי . קשיים בפורקן המתח מובילים לבעייתיות ייחודית בריתמוס . לדוגמה, ביטוי תוקפני מאוד ניכר בקווים מתפרצים בלחץ חזק מאוד שחורץ בנייר, בעוד חרדה יכולה להשתקף בהצללת משטחים ובחזרה רבה על קו יחיד . קיטועים ושינויים בלחץ הקו מופיעים ברגעי קונפליקט ומצביעים על חוסר יציבות בזרימת הכוחות ( אברהם, 1989 ) . הספר...  אל הספר
מכון מופ"ת