היבטים חברתיים

206 | הילד בקצה העיפרון | דפנה ילון איור 97 ילד בן ,13 עולה מרוסיה, בן למשפחה קשת - יום – כתב יד וציור משפחה כמפלצות . בשיעורים הילד מצייר גם את חבריו לכיתה כמפלצות . הוא מתקשה להקשיב בשל עומס הפחדים והאיומים עליו מבית ומחוץ . כתב היד שלו גם הוא מוצף – מבחינת הארגון ובהכברת סלסולים באותיות עצמן . שער שני | פרק 9 : היבטים חברתיים - רגשיים | 207 האינטראקציה עם איש חינוך מסוים בסביבתו המיידית של ילד עלולה להיחוות כמעצימה אך גם כמעכבת ומאיימת . יש לחקור גם את ההשפעה של המאבחן על המאובחן בשעת ההיבחנות . האינטראקציה שנוצרת בין איש המקצוע לאדם המאובחן, בפרט כשהאחרון הוא ילד רגיש או ילד עם הפרעת קשב וריכוז, עלולה להוביל לפעמים להרעה ניכרת בתוצאות המבחנים . מאבחן חמור סבר, קצר סבלנות, בעל קול בלתי נעים, ריח דוחה או מי שמזכיר בחזותו דמות בעייתית בחיי הנבדק, עלול ליצור – שלא בידיעתו או באשמתו – הטיה בתהליך האבחון ( איור 98 ) . במקרים אחרים ניתן לזהות דפוסים בעייתיים באבחון . לדוגמה, במבדקים המאוחרים מתקבלות תוצאות נמוכות מאלו שבקודמיהם, כי הילד שנבדק לא העז לבקש להפסיק את האבחון ולצאת לשירותים או...  אל הספר
מכון מופ"ת