תסמונות הקשת האוטיסטית

שער שני | פרק 8 : היבטים קוגניטיביים | 197 איור 94 כתיבה של ילד בן 4 עם אוטיזם שהתכוון לכתוב "משקפיים" . הוא אינו מדבר ואינו מתקשר באופן בלתי מילולי עם סביבתו, אך למד לכתוב בכוחות עצמו . מרבה לכתוב שמות חפצים באותיות ענק, מילה יחידה על כל דף ( כאן – צילום מוקטן מאוד של דף A4 ) . ילדים רבים בתפקוד נמוך שאינם יכולים לדבר משתמשים במחשב לוח ( טאבלט ) כאמצעי לתקשורת חלופית וחלקם אף מצליחים להקליד בו, והטקסט הכתוב עובר המרה לצלילי דיבור . רוב האנשים הנמצאים על הקשת האוטיסטית ומסוגלים לכתוב משתייכים לתסמונת אספרגר ( Asperger syndrome ) – אוטיזם בתפקוד גבוה, המתאפיין ביכולות שפתיות תקינות ( פרט לקשיים בתחום הפרגמטיקה ) , באינטליגנציה תקינה ומעלה ובזיכרון מעולה לפרטים . קשייהם העיקריים הם תקשורתיים, חברתיים ורגשיים וכן התנהגויות סטראוטיפיות חזרתיות . כבר מהתיאור הראשון של התסמונת בשנת 1944 על ידי הרופא שעל שמו היא נקראת נכללו בה קשיים בתיאום המוטורי ופגיעה באיכות כתב היד ( 2001 Beversdorf, ) . ניכרים קשיים שכיחים במוטוריקה העדינה ( מיומנויות כפיים, אחיזה, מניפולציית חפצים בכף היד, טונוס השרירים...  אל הספר
מכון מופ"ת