תפקודים ניהוליים נוספים - מטא-קוגניציה והמערכת הקשבית

186 | הילד בקצה העיפרון | דפנה ילון אצל כותבים מיומנים יכולות אלו מסייעות בקביעת מיקום האותיות בדף ביחס לאותיות האחרות, לשורה ולשוליים . נמצא כי אצל ילדים בעלי יכולת כתיבה תקינה גם יכולות התכנון והארגון גבוהות מאלו של עמיתיהם המתקשים בכתיבה . הקשיים בכתיבה ובארגון קשורים זה בזה ( וינטראוב, עובדיה - ישראלי, וולפסון - שובל וטראוב - בר אילן, 2014 ) . ילדים הכותבים לאט מאוד ולהם קשיים ניהוליים המתבטאים גם בניהול זמן לא יפיקו תועלת בהכרח מההתאמה של תוספת זמן בבחינות . הפרעות קשב ( ADD / ADHD ) הפרעות קשב הן ביטוי של תפקודים ניהוליים נמוכים לקויים, ובהם כשלים בעיבוד מידע ותיכנון פעילות, בזיכרון עבודה, בבקרת דחפים ובדיבור פנימי שמאפשר למידה והפקת לקחים . המקור של דיספונקציות אלה זוהה כקושי בהעברת מסרים חשמליים באזורים ספציפיים שבאונות הקדמיות ( האזורים הקדם - מצחיים ) של המוח ( בארקלי, 2003 ) . אבחון הפרעות קשב וריכוז נעשה בידי נירולוג ילדים, פסיכיאטר ילדים או רופא משפחה שהוכשר לכך . עליו לעשות אבחנה מבדלת ביניהן לבין הפרעות אחרות שתסמיניהן דומים, כמו אנמיה והפרעות בחילוף החומרים, בשינה, בראי...  אל הספר
מכון מופ"ת