זיכרון

שער שני | פרק 8 : היבטים קוגניטיביים | 173 ללא עיבוד נוסף . זהו חלק פעיל ומודע של הזיכרון, אך הפעלתו אינה תלויה במבני הידע הקבועים של הזיכרון לטווח הארוך . נטען כי הוא מספיק לקריאה ולאיות ומשמש ללימוד ולקידוד הקודים הפונולוגיים של מילים ומילות - תפל, אך לא להבנת הנקרא ולכתיבה המורכבות יותר . במסגרת זו נדון רק בזיכרון העבודה ( working memory ) , המרכיב הפעיל של הזיכרון לטווח הקצר, הנדרש לצורך כתיבה . הוא מעבד מיידית מידע שאוחסן בו בהקשריו השונים ומתכלל משאבים שמקורם במערכות תפקודיות שונות – מילוליות, חזותיות, מרחביות וניהוליות – עם מידע שנשמר בזיכרון לטווח הארוך ( 1996 Swanson & Berninger, ) . זיכרון לטווח הארוך לטווח הארוך האדם מחזיק בשני סוגי זיכרון קריטיים לכתיבה : זיכרון מוצהר ( דקלרטיבי ) – זיכרון מפורש של עובדות ומשמעויותיהן . הוא כולל את מרכיב הזיכרון הסמנטי – ידע על השפה, מושגים ועובדות בעלות אופי אוניברסלי, ובו נמצאים אוצר המילים, ידע פונולוגי, ידע מורפולוגי ותחביר, הנדרשים לכתיבה . מרכיב נוסף שלו הוא הידע האפיזודי, המבוסס על זיכרון אירועים וחוויות אישיות וקשור לזמן ולמקום . הי...  אל הספר
מכון מופ"ת