מנת המשכל

שער שני | פרק 8 : היבטים קוגניטיביים | 171 איור 80 מהנדס מחונן, עתיר פרסים יוקרתיים, שכתב ידו חסר בשלות גרפית מנגד, רמה מנטלית נמוכה אינה מונעת בהכרח רכישה של מיומנויות כתיבה ( 1991 Simpson & Gillis - Carlebach, ) . ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מצליחים לעיתים לכתוב אפילו ברמה ההולמת את גילם הכרונולוגי ( איור 81 ) . במחקר שמשתתפיו היו צעירים בני 5 ; 6 - 20 עם תסמונת דאון, שכתבו את אותיות הא"ב והעתיקו סיפור, נמצא כי הם נבדלו מבני גילם ללא הקשיים ההתפתחותיים רק בקריאות הנמוכה יותר ( & Bird, Cleave, White, Pike, Helmkey, 2008 ) . כתיבתם של מבוגרים עם תסמונת דאון מקבילה לזו של ילדים בגיל השכלי שלהם ( 2011 Tsao, Fartoukh, & Barbier, ) . בשתי קבוצות הגיל נבדלת הכתיבה מזו של בני גילם במאפיינים שבדרך כלל אפשר להסבירם בהפרעות מוטוריות, בשל השכיחות הגבוהה של היפוטוניה ושל קשיים נירומוטוריים נוספים בקרב אוכלוסייה זו . איור 81 ילד בכיתה ח' עם מוגבלות שכלית התפתחותית ( תסמונת דאון ) – בהכתבה  אל הספר
מכון מופ"ת