הפרעות מוטוריות על רקע תחושתי

שער שני | פרק 7 : היבטים מוטוריים | 159 הדו - צידית מתבטאים בהיעדר שילוב נאות של תחושות משני צידי הגוף ובחוסר תיאום בין פעולות האיברים הימניים והשמאליים . ילדים עם הפרעה מוטורית - חושית ביציבה, כפי שמפורט בהמשך, אינם מראים צידיות מובהקת – תוך כדי הכתיבה הם יכולים להעביר את מכשיר הכתיבה מיד ליד כדי למנוע את התעייפות הידיים, או שהם עושים בקביעות פעילות מסוימת ביד אחת ואחרת בשנייה ( קרנוביץ, 2005 ) . כשיד, רגל או עין פועלות בצד ששייך למעשה לבת - זוגן, למשל כשיד ימין מסרקת את צד הראש השמאלי, נדרשת חציית קו האמצע של הגוף . היכולת העצבית להפעיל איבר זוגי בצד הנגדי של הגוף היא תהליך התפתחותי שדורש הבשלה, והילד לומד לעשות זאת בשנת חייו הרביעית . בתהליכים אורייניים חשובה מיומנות זו לצורך מעקב עיניים אחרי מהלך אופקי, כמו טקסט שכתוב לרוחב הדף . ילדי בית ספר שעדיין לא השתלטו על חציית קו האמצע מתקשים במתיחת קו אופקי בדף מעבר לקו האמצע של הגוף ובשמירה על רצף בכתיבה ביד ימין בחלק השמאלי של הדף ולהפך . לפעמים הם מעבירים את מכשירי הכתיבה מיד ליד ( איור 73 ) . איור 73 הילד בגן חובה ועדיין מחליף ידיים בש...  אל הספר
מכון מופ"ת