בקרת הפלט המוטורי

שער שני | פרק 7 : היבטים מוטוריים | 153 בקרה באמצעות משוב בלולאה סגורה כשהילד מתחיל ללמוד לכתוב, הכתיבה מבוקרת על ידי תהליכי משוב ( feedback ) סנסומוטורי, שלחוש הראייה יש תפקיד מרכזי בהם ( איור ,68 ימין ) . מנגנון בקרה זה מפקח על תנועות הגוף באמצעות המידע שנקלט מהסביבה – תנוחת האיבר בפועל נבדקת מול התנוחה הרצונית המתבקשת, ונעשים התיקונים הנדרשים . המשוב החושי מכייל את מסגרות ההתייחסות הפנימיות והחיצוניות ומשלבן לייצוג פנימי של התנועה . המשוב החזותי חשוב ובלעדי לרכישת הכתיבה ונותר פעיל אצל כותבים בכל הגילים, אולם כשהכתיבה מהירה, המידע שהוא מספק מגיע מאוחר מדי . קצב הכתיבה הבוגר הוא 200 - 400 אלפיות השנייה לאות . לכן, עד שהכותב חש שחל שיבוש מסוים בכתיבה, כמו שינוי בלחץ העט על גבי הנייר או הקטנת האות, כבר נכתבו עוד כמה אותיות, ורק אז מתאפשרים תהליכי התיקון ( 1994 Teulings, ) . לכן אי אפשר להסתמך על תהליכי משוב חושי – החזותי או המישושי – לשמירת איכותה של כתיבה מהירה . אוטומטיזציה ובקרה בלולאה פתוחה תרגול רב בכתיבה מביא לאוטומטיזציה שלה בשלב הכתיבה הקליגרפית וליצירה של דפוס פיקוח עילי נרכש ...  אל הספר
מכון מופ"ת