עיבוד וזיכרון מוטוריים בתהליך הכתיבה

150 | הילד בקצה העיפרון | דפנה ילון בו ייצוג מנטלי מופשט של תהליך התנועה, ללא קשר לביצועו בפועל . דימוי מוטורי יכול להתפתח בהדרגה מדימוי של יצירת אות מבודדת, דרך תבנית מילה שלמה לדימוי של משפט שלם ( 1994 Jeannerod, ) . כדי שהדימוי ימומש, עליו להפוך לתוכנית מוטורית . תוכנית מוטורית קובעת את התכונות המרחביות של התנועה ואת זווית ההזזה של המפרקים ואף את הכוחות הנחוצים לסיבובם לשם הפקת תנועה . כל תוכנית מתבססת על יכולת מוקדמת לבצע מטלות תנועתיות אחרות : ראשיתו של דפוס פעולה זה בפרימיטיבים מוטוריים ( motor primitives ) , שהם סכמות המארגנות את עבודת השריר והמפרק . חלקן מולדות, ויש בהן המשתלבות עם תוכניות מוטוריות פשוטות יותר, כנראה מתחום השרבוט והציור, שכבר קיימות במוח . כל המרכיבים הללו מצטרפים זה לזה בלימוד הכתיבה ( & Kandel, Schwartz, Jessel, 2000 ) . לצורך הביצוע ( פְּרקסיס ) של פעולות מוטוריות רצוניות חדשות, כמו לימוד הכתיבה של האותיות השונות, נדרשת יכולת תכנון של מרכיבי הפעילויות ברצף הנכון וארגונם בשילוב יעיל . ביצועים חוזרים של התנועה הנכונה משמרים עד מהרה את המודלים התנועתיים בזיכרון...  אל הספר
מכון מופ"ת