תיאום תנועות הכתיבה

שער שני | פרק 7 : היבטים מוטוריים | 147 האחרות, 27 בכף היד ) , בין כל המפרקים שביניהן ובין 43 השרירים שמפעילים את הזרוע ואת כף היד . לכן חשוב שיהיה איזון בין קבוצות שרירים רבות : שרירי הזרוע החיצוניים המגיעים מהמרפק – אחראים לכיפוף וליישור גסים של שורש כף היד והאצבעות ; שרירי גב היד ( השרירים האקסטרינזיים ) – מיישרים את האצבעות, מייצבים ודואגים שהכיפוף פנימה לא יהיה גדול מדי ; השרירים של תוך כף - היד ( האינטרינזיים ) – מקיימים מגוון של תנועות קטנות ועדינות של כף היד, כמו כיפופה בזווית ישרה והזזת האצבעות . תנועות הזרוע הזזת הזרוע בשעת הכתיבה מתבצעת על ידי שילוב פעולות הפוכות - כיוון של השרירים הפוֹשטים שבצד החיצוני שלה, המזיזים לכיוון הרחקתה מהגוף, עם השרירים הכופפים שבצידה הפנימי, שפועלים לסגירת המפרק . כשהיד מתרחקת בתנופה ממרכז הגוף לצורך רישום נמרץ של קווים עולים, כמו בשרבוט ובציור הילדי המוקדם, פעיל בעיקר השריר הפושט, בעוד האנטגוניסט בולם את התנופה ומגביל את גובה הקו . בתנועה ההפוכה, שמחזירה את היד כלפי הגוף תוך רישום קווים יורדים ארוכים, מתחלפים התפקידים . שרירי פנים הזרוע חזקים מב...  אל הספר
מכון מופ"ת