מערכת המגע

136 | הילד בקצה העיפרון | דפנה ילון פגיעה במערכת המגע משפיעה על התהליכים הגבוהים והמאוחרים יותר של עיבוד המידע המתרחשים בשלב של תכנון התנועה, שכן הם מתבססים על נתונים שגויים שנקלטו מהמערכת הפגועה . מקובל לחשוב שמערכת המגע משפיעה אך מעט על הכתיבה, אולם תפקוד תקין של המשוב הטקטילי נדרש כדי להשתמש כיאות בכלי הכתיבה . קולטני התחושה שבעור מאפשרים לזהות איכויות של משקל ומרקם, ובדרך זו מסייעים לעדן את האחיזה בכלי הכתיבה, לשפר את התנועה ולהתייחס למשטח הכתיבה ( רוזנבלום ואחרים, 1994 ) . ליקוי במגע עלול לגרום לקשיים בשליטה בעיפרון – בנוחוּת האחיזה בו, באיזונו, בהנעתו לאורך זמן בלי לשמוט אותו ובהפיכתו כדי להשתמש במחק שבקצהו . השימוש במחזיקי עיפרון אינו פותר בעיה זו . ילד עם קשיים בתחום המגע גם מתקשה לייצב את הדף ( ארז ופרוש, 1999 ) . אנה מאנגֶן חקרה את תהליך הכתיבה מההיבט של תחושת המגע שעוברת בין היד הכותבת דרך כלי הכתיבה לבין הנייר . על פי גישת הקוגניציה הגופנית ( embodied cognition ) , גישה עכשווית לחקר ההכרה, הקוגניציה האנושית אינה נובעת רק מתהליכים מופשטים המתרחשים במערכת המוחית המרכזית ( כמו...  אל הספר
מכון מופ"ת