מערכת הראייה והתפיסה החזותית

שער שני | פרק 6 : היבטים תחושתיים | 127 איור 57 כתב ידה של הסופרת הלן קלר בגיל 11 . קלר נולדה עם עיוורון, חירשות ואילמות . היא למדה לתקשר באמצעות מגע ידיה ולכתוב בעזרת לוח מחורץ שהונח על גבי הנייר : החריץ מכתיב את מהלך השורה המדויק וגורם לצורות הריבועיות החריגות של האותיות . איור 58 כתב ידו של המשורר ארז ביטון ( מוקטן ) . בהיותו בן 10 התעוור, וידו השמאלית נקטעה . 128 | הילד בקצה העיפרון | דפנה ילון ראייה תקינה מתבטאת בשני מדדים חשובים : חדות הראייה ותיאום דו - עיני . האחרון דורש הפעלה משולבת של השרירים בשתי העיניים המאפשרת למקד את הראייה . בהיבט המוחי חייבת להתקיים גם תפיסה חזותית טובה, כלומר יכולת קוגניטיבית תקינה לארגן ולפרש את המידע החזותי שהתקבל . הראייה באמצעות המוח אינה תהליך פסיבי בלבד, מכיוון שפרשנות הגירויים החזותיים הנקלטים במוח היא מיומנות נלמדת . פרשנות זו נובעת מתִכלוּל של מידע המתקבל מהמערכות האחראיות על תנוחה, מגע ושיווי משקל, וגם ממערכות השמיעה והריח המספקות מידע מחזק על הפריטים הנראים . נוסף על כך נדרשת הבשלה תקינה של התכלול הסנסומוטורי, שבאמצעותו נקשר הדימוי החזותי המ...  אל הספר
מכון מופ"ת