תהליך האוטומטיזציה של הכתיב

124 | הילד בקצה העיפרון | דפנה ילון והמסלול הלקסיקלי . המסלול התת - לקסיקלי הוא המסלול המוקדם ההולך ומתבסס במהלך לימוד הכתיבה ומשמש לתעתיק ברמת התת - מילה ( כתיבת אותיות ) . כאמור, כתיבת המילים נלמדת באמצעות פירוקן להגאים שנשמעו, המרה פונטית - פונמית ולאחריה המרה פונמית - גרפמית ובחירת האלוגרפים המתאימים . תוצאות המיפוי הפונולוגי תקינות רק עבור מילים המצייתות לחוקי ההמרה הפשוטים בין פונמה לגרפמה . תלמידי החינוך הרגיל משתלטים על הקשר הפונמי - גרפמי בכיתה ב' ( 1994 Tamir Polivoy, ) . בכתיבה של מילים ארוכות, חדשות ולועזיות ממשיך להתקיים מיפוי פונולוגי גם בבגרותם . בהמשך הלמידה חל מעבר מכתיבת אותיות לכתיבת מילים הודות לזכירת הכתיב של מילים מוכרות . זהו המסלול הלקסיקלי . לקסיקון הפלט האורתוגרפי הוא המרכיב בזיכרון שבו מתבסס, מצטבר ונשמר הידע על תבניות המילים השלמות – בין שהמילים מצייתות לחוקי ההמרה הפשוטים ובין שהכתיב שלהן חריג . הכתיב התקין של מילים הכוללות אותיות שכיום הן הומופוניות עבור רוב הדוברים ( כמו ט ו - ת או ח ו - כ לא דגושה ) ושל מילים יוצאות דופן ( כמו גיא, רוח, עכשיו ) , נלמד בה...  אל הספר
מכון מופ"ת