תחום התחביר

120 | הילד בקצה העיפרון | דפנה ילון תכנון המשפטים . אגרמטיזם ( agrammatism ) הוא ליקוי תחבירי ספציפי המופיע באופן מבודד אצל ילדים עם ליקויי שפה וכן אצל אנשים עם אפאזיה ( שַׁתֶּקֶת, אובדן היכולת השפתית ) , פגיעה מוחית מחמת מחלה או חבלה שהדיון בה חורג מתחום הדיון בספר זה . ילדים עם דיסלקסיה או עם קשיי קריאה הנובעים מסיבות אחרות מתקשים בתחום התחביר, ולפיכך גם בהבנת הנקרא ( בירן, 2010 ) . ילדים עם ליקויים תחביריים מתקשים בהבעה בשל חוסר ארגון תחבירי . כשהקושי חמור, סידור המילים משובש כבר במשפטים פשוטים, והילד נוטה לצמצם את הבעתו למילים בודדות . כשחומרת הלקות השפתית פחותה, הקושי ניכר במשפטים ארוכים ובעיקר במורכבים, ויכול להופיע קיטוע באמצע המשפט ( רום, צור וקריזר, 2010 ) . ליקוי זה מוביל גם לקשיים בהטיית פעלים לנטיית הזמן, לאי - התאמה במין ובמספר בין הנושא והנשוא, להשמטת מיליות, לשימוש במילות יחס שאינן תקינות ולהבנה לקויה של מילות שאלה ( מי, מה, מתי וכדומה ) . אף שבבגרותם הם נראים כמצליחים להתגבר על הקשיים, כתיבתם מתאפיינת לרוב במשפטים פשוטים ולקוניים או להפך – ארוכים, מסורבלים וללא סימני פי...  אל הספר
מכון מופ"ת