יחסי הגומלין בין מרכיבי הכתיבה

110 | הילד בקצה העיפרון | דפנה ילון זמן . בשל כך נפגעת איכותו של הטקסט – הן ברמת התכנים הן באיכות הצגתם . במקרים כאלה נמצא כי די לעזור לתלמידים בתחום המוטורי כדי להשפיע על הישגיהם האקדמיים ועל רווחתם האישית ( 1999 Jones & Christensen, ) . מודל מרכיבי הכתיבה מציג את הגורמים המשפיעים על איכויות כתב היד ומשקף את האפשרויות להשפעות הדדיות ביניהם ( איור 48 ) . המודל מאפשר להבחין בין נבדקים עם קשיי כתיבה שמקורם בקבוצה מוגדרת אחת של גורמים לאלה עם קשיים הנובעים משתי קבוצות ויותר של גורמים ( הביטוי לכך במודל הוא חפיפה בין המעגלים הרלוונטיים ) . באיורים ,143 144 ו - 163 מוצגים כתבי יד רב - בעייתיים . באבחון של קשיי כתיבה יש לאתר את הגורמים המפריעים להתפתחות הכתיבה ( ראו פרקים 5 - 10 ) , ובהתאם לכך להפנות את התלמידים לאנשי המקצוע ( ראו פרקים 15 - 16 ) . איור 48 מודל מרכיבי הכתיבה מרכיבים תחושתיים מרכיבים ארגונומיים מרכיבים מוטוריים מרכיבים שפתיים וקוגניטיביים מרכיבים חברתיים - רגשיים  אל הספר
מכון מופ"ת