הפעילות המוחית בשעת הכתיבה

106 | הילד בקצה העיפרון | דפנה ילון בעת הכתיבה חייב להיות סנכרון מלא בין תפקודים שפתיים, תפקודים חזותיים - תפיסתיים, המוטוריקה שמפעילה את היד הכותבת, קשב, מאפיינים התנהגותיים ( למשל מוטיבציה ) , תכנון ובקרה של הפעילות ומהירות פסיכומוטורית . הפיקוח על כל אלה מתבצע באזורים רבים במוח ( דוד, 2005 ) . הכתיבה מתפרסת על פני אזורים נרחבים הנכללים בארבע האונות ויוצרים רשת . מחקרי הדמיה של המוח בעת ביצוע מטלת כתיבה נערכים בשיטת דימות תהודה מגנטית תפקודי ( functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI ) : המוח נסרק במכשיר MRI במהלך ביצוע משימות פשוטות ומוגדרות היטב של כתיבה, והתמונה המתקבלת מראה את זרימת הדם המוגברת באזורים הפעילים בעת ביצוע המטלה . מחקרים אלה מספקים מידע רב, גם אם לא מלא, על אודות הקְשָרים שבין הפעילויות בחלקי המוח לבין תפקודים ספציפיים . מחקרי הדמיה אלה אפשרו לְקַשר בין התפקודים המאפיינים את משימות הכתיבה השונות לבין האזורים הספציפיים שפעלו בכל ארבע האונות ( 2014 , . Gimenez et al ) : האונה העורפית ( occipetal lobe ) – אחראית על מערכת הראייה ועל הבנת הנראה . קליפת המוח הראייתית (...  אל הספר
מכון מופ"ת