הכתיבה בגיל הנעורים

94 | הילד בקצה העיפרון | דפנה ילון גם כתב היד יכול להתאפיין בהפרעות קשות, אך יש לזכור שזו תופעה חולפת . בחלק מהמקרים מופיעות הפרעות אלו דווקא בקרב בני נוער ברמת אינטליגנציה ורגישות גבוהה, שבזכותן הם מסוגלים לקלוט, למיין ולהבין מידע והתנסויות ברמה שמעל לגילם ולבשלותם הרגשית . יש לבחון את ההפרעות החמורות בכתב היד מנקודת ראות זו, להבחין בין הקשיים הנורמטיביים המאפיינים את גיל ההתבגרות לבין קשיים אישיים, ולוודא שאכן בתוך שנה - שנתיים חל שינוי . גם אם הסבל הכרוך בהתמודדות עם האתגרים של תקופת חיים זו נחוץ וטבעי, מצוקתו של הפרט עומדת בעינה ( 1982 Avé - Lallemant, ) . מאפייני כתב היד בתקופת ההתבגרות המאוחרת ( מגיל 14 - 15 ואילך ) בגיל 14 או ,15 בדרך כלל לאחר תקופת רגיעה קצרה, מתחילים להופיע בכתב היד סימנים חדשים לקשיים המאפיינים את משבר הזהות והאוריינטציה בגיל הנעורים : כתב יד צורני מאוד – זה המאפיין הבולט והשכיח בתקופה זו . לעיתים קרובות בני נוער שלא הצליחו לגבש זהות עצמית טבעית ואמיתית מאמצים לעצמם תדמית חיצונית, המלווה אותם כבמשחק תפקידים תאטרלי ומאפשרת להם להשתייך לחבורה נחשקת ( זיו, 1984 ...  אל הספר
מכון מופ"ת