הכתיבה הקדם-קליגרפית

82 | הילד בקצה העיפרון | דפנה ילון איור 29 טקסט של תלמיד בסוף כיתה א' . זוהי כתיבה ב"אימפולס אות" : הצורניות תקינה, אך פה ושם ניכר קושי בכתיבת אותיות דוגמת ל ו - ך המצריכות התעקלות כפולה . בהיבט הארגוני עדיין ניכרים קשיים בולטים בשמירה על גודל אחיד של אותיות ועל רווחים אחידים בין המילים . איור 30 נכתב בתחילת כיתה ב' . התלמידה טרם פיתחה תוכניות מוטוריות יציבות ( בעיקר באותיות המצריכות עלייה לאזור העליון – ל, ף, ץ ) . היא מודעת לקשייה בביצוע זה, ולכן מרבה לתקן את הכתב במקומות ש"נתקעה" בהם ( את הסימונים בשתי השורות הראשונות עשתה המורה ) . בכיתות א' וב' הולך ומשתפר העיצוב של צורת האותיות, ומספר שגיאות הכתיב פוחת . ניכרים גם שיפור והתייצבות של איכויות קו הכתיבה עצמו . המיומנות בכתיבת האותיות מתחדדת בהדרגה, עד להשגת היכולת להפיק את התוצר המתוכנן באופן מדויק ועקיב ( איור 31 ) .  אל הספר
מכון מופ"ת