שלוש תמונות הכתב

שער ראשון | פרק 3 : התפתחות הכתיבה מילדות לבגרות | 77 תמונת הצורה נקודת מבט זו בוחנת את האיכויות הפורמליות של צורת האותיות : האם הצורות חוזרות על עצמן באופן אחיד, או שמא הן מגוונות ורבגוניות ? האם הן מעוגלות ומלאות או מצומקות ומתאפיינות בקווים ישרים ? האם יש דיוק בפרטים או הזנחה ורישול ? האם הצורות פשוטות ומינימליסטיות או עתירות קישוטים ? כל שינוי עקיב מהתקן הנלמד מצביע על ייחודיות המאפיינת את הכותב . צורת האותיות היא הדמות המתבלטת על רקע מצע הכתיבה . המודעוּת הגבוהה לעיצוב הצורה מסייעת לבטא את הסגנון האישי של הכותב, ולפיכך צורת האותיות מייצגת התנהגויות ( את אלו אפשר ללמוד ולעצב ) , פעולות חברתיות ( יש נורמות לביצוען שאפשר להפנים ) או גינונים מלאכותיים ( אלה נועדו להרשים את הזולת ) . המרכיבים הצורניים משקפים גם את היצירתיות, המקוריות האישית והעושר הרעיוני של הכותב . תמונת הארגון נקודת מבט זו בוחנת את אופן העריכה של המרכיבים במרחב הדף : האם הטקסט כובש את כלל הדף, או שמא הוא מצטמצם לחלקים מסוימים בו ? האם השוליים מארבעת צידי הדף רחבים או צרים, ישרים או מפותלים, גדלים או מצטמצמים עם התקדמ...  אל הספר
מכון מופ"ת