הדרישות החיוניות בהוראת כתיבה יעילה

שער ראשון | פרק 2 : הדרישות החינוכיות בהוראת כתיבה | 61 הפוכה : הניסיונות החוזרים לדייק ולכתוב על גבי מה שכבר נכתב גורמים להאטה משמעותית ביותר בקצב הכתיבה, פוגעים במראה הכתב ולרוב גם בקריאותו ( איור 20 ) . איור 20 ריבוי התיקונים פוגע בקריאוּת הטקסט שכתב תלמיד בן 15 . לחץ הכתיבה חילופים ריתמיים בין מתח להרפיה של כל השרירים המשתתפים בכתיבה יכולים להישמר רק אם בכתיבה מופעל לחץ בינוני . לחץ כתיבה בינוני יביא להיווצרות של מקצב תנועה ( ריתמוס עקיב של חילופים גמישים בין לחיצה והרפיה ) , המאפשר להתמיד בכתיבה ללא עוויתות וכאבים . אם הלחץ המופעל חלש מדי, הכתב יוצא חיוור מדי ( איור 21 ) . אם הלחץ המופעל חזק מדי, מכשיר הכתיבה "מתחפר" בדף ; במקרה כזה לא מתאפשרות הגמשה של התנועה והתמדה בפעילות, והכתיבה נוקשה, עוויתית ואיטית, וגם מעייפת מאוד את היד . סוגים שכיחים אלה של הפרעות כתיבה מצריכים התערבות טיפולית של מומחה בתחום הריפוי בעיסוק או התנועה . דיון מורחב בהם ראו בפרק 9 . איור 21 לחץ כתיבה חלש ביותר, עוויתות וחוסר קואורדינציה מוטורית . 62 | הילד בקצה העיפרון | דפנה ילון הכיוון של רישום האותיות תחיל...  אל הספר
מכון מופ"ת