ההתנסות בציור – מבט התפתחותי

שער ראשון | פרק 1 : התפתחות ההבעה הגרפית טרום - כתיבה | 45 פרופורציות מציאותיות ביניהם ( איור 14 ) . בגיל הזה מתגבשת היכולת לכתוב את השם הפרטי . לפעמים סדר האותיות אקראי, או שהשם ( כולו או חלק מאותיותיו ) נכתב בכתב ראי . איור 14 ציור טרום - סכמטי של ילד בן ארבע . הוא מצייר דמויות אנושיות כעיגולים עם סרח עודף ושני קווים המייצגים את הרגליים . הדמויות מפוזרות במרחב, ואין סכמה מארגנת משותפת . בד בבד עם הדמויות והסימונים שבתוכן מופיעים השרבוטים המוקדמים ( בצד שמאל של הציור ) . בגיל ארבע וחמש משתכלל המבנה הארגוני, והילד תופס את הדף ככר פעולה 1 ברורה ויחידה . הכיווניות הברורה מבטאת את יכולתו החדשה שכיווניותו להשליך את מודעותו לצידי גופו על כיווני המרחב שסביבו . אולם אף שהילד מפסיק לסובב את הדף, האובייקטים המצוירים אינם מוצבים עליו בהכרח כבעלי ציר אנכי אחיד ומשותף . בהיות הילד בן חמש עד שמונה הולך ומתפתח שלב הסכֶמה בציור . הארגון במרחב הופך לגורם חשוב וקבוע בציור . רק אז מתחילים להופיע מאפיינים יציבים יותר בפריסת מרכיבי הציור במרחב הדף ובארגונם סביב הציר האנכי של הדף . ציר זה מגדיר את הכיוונים...  אל הספר
מכון מופ"ת