הכתיבה הידנית – תמונת מצב

מבוא | 29 הפנוי של המורים עקב התאמות אלו עלולה לעורר עוינות ( גלויה או סמויה ) כלפי התלמידים המממשים את ההתאמות ( עינת, 2006 ) . גם הידע של רבים מן העוסקים במקצועות הרפואיים והטיפוליים על כתב היד כמקור מידע לתפקודי גוף ונפש, כזה המנבא קשיים בהתנהלות במִגוון תחומי החיים, אינו מספק . מרפאים בעיסוק בודקים מיומנויות של מוטוריקה ( גסה ועדינה ) , תפיסה, איכות התנועה ותכנון מוטורי, ולשם כך הם אינם נעזרים דרך קבע במבחנים המתוקננים המשמשים לאבחון כתב היד ( & Feder, Majnemer, Synnes, 2000 ) . אפילו באבחון הפסיכו - דידקטי של ליקויי למידה הרכיב של איכות הכתיבה הוא אינטואיטיבי בלבד, למרות קיומן של שיטות מתוקננות העומדות לרשות מרפאים בעיסוק ( ראו פרק 15 ) . גם במבחן מת"ל ( מערכת תפקודי למידה ) העדכני, מערכת ממוחשבת של מבחנים ושאלונים סטנדרטיים שפותחה כדי לאבחן לקויות למידה בקרב מבוגרים ונחשבת למדד אובייקטיבי לאבחון של מועמדים למוסדות להשכלה גבוהה ( 2008 , . Ben - Simon et al ) , רק שניים מתוך 29 הסעיפים שעניינם תפקודי שפה עוסקים בכתב היד . סעיף אחד הוא "הֶספק הכתיבה" ( רכיב כמותי ) , והאחר הוא "איכו...  אל הספר
מכון מופ"ת