נספח א הרהורים בעקבות עבודת השדה

ברשימה שלהלן ארשה לעצמי להעלות כמה הרהורים על אוצר המילים המוקדם של עילי . קצתם נוגעים לתהליכים משוערים בנפשו של הנחקר , כפי שאפשר לנחש אותם מבעד לגילוים הלשוני ; קצתם נוגעים לאנלוגיות בעברית לגיבושיה , ברוח הרצאתי " שלוש תופעות בלשון המוקדמת " ( להלן עמ ' . ( 106 — 98 הפעם , אולי מתוך העזה יתרה על פי דוגמאות לא מרובות או לא אחידות לכאורה , נכון לגלות זיקות סמויות יותר . אשוב ואזכיר שתהליכים האורכים דורות רבים בלשונות הקנוניות מתרחשים בלשונם של פעוטות בתנאי מעבדה כביכול , במשך זמן המאפשר תצפית מלאה בתהליך כולו לשלביו — הכול , כמובן , לפי מודעות החוקר . על התופעות שהעליתי בהרצאתי הנזכרת אוסיף אפוא תופעות אחדות הידועות מן העברית המגובשת , כפי שהן או כיוצא בהן משתקפות בזעיר אנפין בלשון הפעוט . ההקשר המחקרי הרחב : אפיון טיפולוגי לשון הילדים משכה את תשומת לבם של בלשנים בעלי שם עוד באמצע המאה העשרים . די להזכיר את רומן יאקובסון , מייצג האסכולה הסטרוקטורליסטית של פראג . מאז ועד היום נעשו ניסיונות שונים להכניס את לשון הילדים למסגרת מתודולוגית שתתאים לאסכולות הבלשניות שקמו בדורות האחרונים . הגי...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית