14. המילון

המילון אמור לתאר את גלגוליה של כל מילה למן תיעודה הראשון . זה מעין מילון היסטורי . גלגולי התפתחותה של כל מילה מלווים ציון מוסגר של שלב התיעוד , המאפשר לצפות בהקשרה הסינכרוני בגוף העבודה . יוזכר ששלבים ה — ו אינם ממצים . המילון אינו כולל מילים שהתחדשו אחרי שלב ו , אבל יש שנוסף תיעוד על התפתחויות מאוחרות של מילים המתועדות לפני כן . הערכים נרשמו לפי מילת המופת שברקעם ( על פי הדמיון הצלילי ) . הגלגולים השונים של מילה אחת רוכזו בערך אחד , על פי הצורה הקרובה למילת המופת . פעלים בציווי ובמקור במובהק הובאו כצורתם . פעלים בעבר הובאו בצורת עבר נסתר . פעלים שצורתם אינה מובהקת ( כגון עתיד מקור ) הובאו בעבר נסתר , וצוין מה שימושם . = " " ערך שזיקתו ללשון המופת אינה שקופה . נרשמה הפניה מן המושג אל הערך . = * ערך וירטואלי , כגון צורת יחיד כשהתיעוד ברבים או צורה פועלית בנסתר כשהתיעוד במדבר . = + ערך משנה , כגון רכיב שני ( ושלישי ) של ערך מורכב . ש " פ = שם פרטי . הרשימה הזאת עשויה ללמד על עולם המושגים של עילי בזמן התגבשות אוצר המילים שלו . א ֽבא pap á ( א ); ) b á ba ~ bab á ~ ʾ á b á ?)    ( א )...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית