13. התפתחויות מגיל 2;2 ואילך

מבחינת הכושר התקשורתי מסתמן מגיל 2 ; 1 ½ מעבר לתקופה חדשה בהתפתחות . עילי מדבר דיבור חופשי , לשונו הולכת ומעשירה במילות תפקוד ובקטגוריות דקדוקיות ומתאפיינת בגמישות תחבירית , בעוד ההגייה לא הגיעה לגיבוש מלא . תכליתו של הפרק הזה אינה עוד להציג שלבים ( או תת שלבים ) סינכרוניים אלא להציג את ההתפתחויות המאוחרות בהגייה . התיעוד אינו עובר את גיל . 3 ; 0 גיל 2 ; 2 מתאפיין בפיתוח הדקדוק והתחביר . גיל זה פותח " צעד " חדש בהתפתחות הדיבור , interim schemata במינוח של רות ברמן ( במאמרה “ A Step - by - Step Model of Language Acquisition " [ ראה מבוא , מבחר מחקרים ] , עמ ' . ( 209 — 206 מופיעים בו כינויי הגוף " הוא " , " היא " וכינוי המושא ( הנטוי ) " אותו " , ומתועדות בו נטיית המדבר והנוכח בעבר : ya áṯ nti " ישנתי " , ya áṯ nta " ישנת " , והבחנות מין בציווי : k á x " קח " , kx ı " קחי " . בגיל 2 ; 3 מופיעות מילת השאלה " איך " וכנראה גם ה " א הידיעה . בגיל 2 ; 6 מתועדת מילת השלילה " אל " : áʾ l ting á " אל תיגע " , áʾ l ting ́ı " אל תיגעי " . בגיל זה מתועדים כינויים , מילות תפקוד ותוארי פועל ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית