12. סיכום ביניים

הערה מפורשת המתייחסת לגיל 2 ; 1 ½ מציינת שעילי " התחיל לדבר בצורה חופשית " . זה מחייב לקבוע בשבועיים האחרונים של שלב ו מפנה בהתפתחות הדיבור של עילי ומזמין סיכום ביניים . התיאור שלהלן מכוון לתורת ההגה ולרכישת יסודות דקדוקיים לקראת סוף שלב ו . אוצר המילים עדיין יש שרידים של תופעות מיושנות , שאריות של מילים " תינוקיות " . מכל מקום הערה מפורשת לשלב ו מציינת שעילי " מסוגל לוותר על כל מלה ישנה שמעירים לו עליה " . הומונימים ההומונים ה " ממשי " היחיד שתועד הוא ʾ ap á ta " אמבטיה " , " למטה " ( שלב ד ) . ייתכן שההומונימיה נפתרה עוד לפני שלב ו , עם סיום המעתק p * m ( אבל לא תועדה הגייה מעין ʾ* am á ta " למטה " ) . שאר ההומונימים ששרדו הם מילים ותיקות , רחוקות מלשון המופת , וייתכן שאחדות מהן התחלפו בלי להגיע לכלל תיעוד : " ) b ĺ פלייר " , " פליט " ) , " ) ıḏ ́ צנים " , " ציפור " ) , " ) gl ı ́ גלגל " , " בייגלה " ) , " ) k á ka קקה " , " כ ֽובע " ) , " ) t á ba תפוח " , " סבא " , " סבתא " ) . ההומונימים האחרים שהופיעו בשלבים הראשונים — ובהם מילים בעלות שלוש או ארבע משמעויות — בוטלו עם הזמן ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית