10. שלב ה: 11;1—0;2

תיעוד התיעוד אינו ממצה . אלו המילים שנראו ראויות לרישום בשלב ה , והן מייצגות את כיווני ההתפתחות בכלל . אוצר המילים המילה המשמעותית ביותר שנתחדשה בשלב הזה היא בלי ספק ʾ an ı ́ " אני " . משמעותית מבחינת עילי עצמו . הוא כינס את הוריו בחדרו , העמיד אותם ואת עצמו במעגל , הצביע על אבא וקרא , ʾ á ba הצביע על אימא וקרא ıʾ ́ ma ( אולי בסדר הפוך ; הדבר לא תועד בכתב ) ואחר כך הצביע על עצמו וקרא . ʾ an ı ́ זו המילה היחידה שראה לנכון להכריז על גילויה . לפני כן קרא לעצמו בשמו בלבד : l á yi " עיל ֽי " . מבחינה דקדוקית יש להעיר שזה כינוי הגוף המתועד הראשון בלשון המוקדמת של עילי . מלבד מילים חדשות מעטות שתועדו , בולט כאן החידוש R am ó " חמור " , שאיננו סתם תיקון ההגייה אלא אימוץ מילה של סביבת המבוגרים ( קודם . ( H ́əʾ : g vin á - valan á " גבינה לבנה " הוא צירוף קולוקטיבי — הרכיבים מופיעים רק בצירוף זה , בדומה לצירוף áṯ t - ṯ an ı " צד שני " בשלב ד . השם áṯ R a " ש ֽרה " ( אולי בצירוף עם " סבתא " ; הדבר לא תועד ) מחליף למעשה את המילה המורכבת ṯ a ʾ á la " סבתא ש ֽרה " . צורות " דקדוקיות" נוצ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית