8. שלב ד: 9;1—10;1

תיעוד תיעוד מסופק laby ú t | ʾ aby ú t , gam á l | gab á l ( אולי . ( - b i yut ייתכן שהספק בתיעוד משקף חוסר יציבות בהפקה . חלופות חופשיות . lak á n ~ lak á na , kup á t - R ol ı m ~ kup á t - R ol ı m , d á y ~ d á yi , bl ı ~ bil ı אוצר המילים המילה הומונימים ʾ an á k " ארנק " משמשת גם חלופה של ʾ á na " א ֽרנה " ( שם פרטי ) . — ʾ ap á ta קודם " למטה " — משמשת עכשיו גם בהוראת ' אמבטיה ' . לעומת זאת ניכרת מגמה לצמצום ההומונימים , עם אימוץ מילות מופת : ṯ ap ó no " סבון " ( קודם — t á ba בשלב ג גם " סבא " , " סבתא " , " תפוח " ) , k é lef " כלב " ( קודם — kilikilik á בשלב ג גם " שוקולד " ) . ṯ ukay á " סוכריה " הייתה קודם , k á וזו הובחנה משאר הוראותיה ( " כן " ' מה זה ? ' ) על ידי הנחת אצבע בפה . על המילה pit ́ıṯ " ביסקוויט" , ( אולי גם ' מצה ' ) יש להעיר שהוראתה הייתה כלולה לפני כן , בשלב ב , במילה , ıḏ שכללה גם ' צנים ' , ' דבש ' . מילים מורכבות , מולחמות , מקוצרות kup á t - R ol ı m ~ kup á t - R ol ı m i " קופת חולים " הוא צירוף מובהק . ṯúṯ - ʾ akal á " ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית